Avgiftssystemet i EPD-Norge

I avgiftssystemet til EPD-Norge er det tatt hensyn til de mindre bedriftene, konsernbedrifter og tilpasningen til andre programoperatører i Europa.

Tilslutningsavgiften er halvert for mindre bedrifter med en omsetning på under 50 millioner kroner. Konsernbedrifter regnes under ett og betaler kun en tilslutningsavgift. Det er nå mulig med ekstra logo for andre programmer/ECO Platform.

Les mer her

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)