Select language

Search

EPD merke

EPD-merke er varemerkeregistrert og nedenfor følger retningslinjer, eksempel på merking og EPD-merket i ulike filformat for nedlasting.

 

Retningslinjer for bruk av EPD-merke januar 2012

 

                        

 

Retningslinjer for bruk
EPD-merket er varemerkeregistrert og må følge produktet som har en gyldig EPD gjennom EPD-Norge. Som tilsluttet bedrift i EPD-Norge er det å anse som et samtykke og aksept på de retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder.

Ved merking på produkt og emballasje benyttes EPD-merket sammen med EPD nummer og henvisning til www.epd-norge.no for mer informasjon. 

På informasjonsmateriell kan EPD-merket benyttes sammen med EPD nummer og henvisning til www.epd-norge.no for mer informasjon.

Det er ikke anledning for et firma å profilere EPD-merket generelt, men kun knytte det til det aktuelle produkt hvor også EPD nummer fremgår.

Det er produktet og ikke firmaet som har en gyldig EPD. En EPD er gyldig i 5 år og retten til bruk av logomerket varer like lenge som EPD’en er gyldig. Hvis EPD’en ikke fornyes etter 5 år er det ikke lenger anledning til å knytte EPD-merket til produktet.

Det er ikke anledning til å tilføye eller endre på EPD-merket; være seg speilvendt, farger, symboler, bilder, tekst eller knytte det til produktet eller bedriftens logo eller annet som forstyrrer logomerkets identitet eller utseende uten godkjennelse fra EPD-Norge. Logoen kan gjengis uten farger i svart/hvitt dokumenter/trykk. Produkter som skal foredles eller inngå i andre produkter kan ikke uten videre merkes hvis det kan misforstås.

Ved all markedsføring av produkter med gyldig EPD gjennom EPD-Norge må rammene som gis i markedsføringsloven hensyn tas, samt andre relevante lover i de respektive land. Vi oppfordrer de som har en gyldig EPD, til å sende oss markedsmateriell til gjennomsyn, slik at vi reduserer muligheten for feilbruk.

EPD-merket kan dog fritt benyttes i undervisningsøyemed eller i redaksjonell omtale.

Ta kontakt med administrasjonen i EPD-Norge hvis spørsmål.


Eksempel på emballasje:

 Sort/hvit

 

Farge 

EPD-merke lastes ned i form av en Zip fil slik at du har til både trykk og digitalt bruk.

 Last ned EPD-merke her

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Product Category Rules (PCR)