Søk

EPD utvikling

Enkelt bedrifter kan få laget EPDer på sine produkter, eller en gruppe bedrifter kan gå sammen å lage en bransje/sektor EPD. For de fleste bedrifter er det behov for å søke hjelp hos LCA-spesialister for å få veiledning eller for å få laget en EPD.

Som en god start i arbeidet med å få frem en EPD, kan det være lurt å se i vår "Veileder for utarbeidelse av miljødeklarasjoner" den gir nyttige og detaljerte opplysninger. 

Nyttige dokumenter og linker

Retningslinjer for programmet

Liste over uavhengige verifikatorer

Retningslinjer for bruk av logomerke og logo

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR