Jeg har funnet et PCR-dokument fra et annet EPD-program som jeg ønsker å benytte.

Det er Teknisk komité (TC) i EPD-Norge som avgjør hvilke PCR-dokumenter som kan benyttes. Ta derfor kontakt med TC for å få svar på spørsmål om spesifikke PCR-dokumenter.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)