Jeg skal lage en EPD for en byggevare. Kan jeg bruke karakteriseringsfaktorer fra ReCiPe i stedet for CML?

For byggevarer skal EN15804 brukes. Dette betyr at det er karakteriseringsfaktorene fra CML, slik de er speifisert i vedlegget til EN15804, som skal benyttes. Årsaken til dette er at resultatene skal være sammenlignbare mellom EPDer. I noen tilfeller kan det være ønskelig at resultatene oppgis ved bruk av ReCiPe eller andre metoder. I disse tilfellene er det mulig å ta med disse i tillegg til CML, men de kan ikke brukes i stedet for CML.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)