Avgiftssystemet i EPD-Norge

I avgiftssystemet til EPD-Norge er det tatt hensyn til de mindre bedriftene, konsernbedrifter og tilpasningen til andre programoperatører i Europa.

Tilslutningsavgiften er redusert for mindre bedrifter med en omsetning på under h.h.v. 10 millioner og 50 millioner kroner. Konsernbedrifter med datterselskaper i samme land regnes under ett og betaler kun en tilslutningsavgift. Det er nå mulig med ekstra logo for andre programmer/ECO Platform.

Les mer her

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Product Category Rules (PCR)