Nyttige kontakter miljørådgivere

Aase Teknikk AS
Aase Teknikk er et selskap i Aase Gruppen, med spesialkompetanse innenfor tekniske systemer, energi og bærekraft. Våre ansatte har tilsammen bred erfaring med bl.a. energi- og miljørådgivning, reduksjon av klimapåvirkning, ombruk, BREEAM og miljøprosessledelse, teknisk prosjekteringsledelse, smartbygg og BIM. Vi har spesialkompetanse på livsløpsanalyser (LCA) og helhetlige miljøanalyser, og tilbyr rådgivning knyttet til reduksjon av klima- og miljøpåvirkning og utvikling av EPDer. Kontaktperson: Julie Lyslo Skullestad, spesialrådgiver klimapåvirkning og LCA, Tel: 98 81 98 43, e-post: julie.skullestad@aase.no

 

LCA.no AS
LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Våre verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Selskapet har et tett samarbeid med de store aktører innenfor LCA-fagmiljøet i Norge. Dette gjør at verktøyene våre har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende. 

I tillegg tilbyr LCA.no rådgivning knyttet til utvikling av EPD og livsløpsvurderinger generelt.

Kontakt: Tlf 916 50 916, e-post: post@lca.no

 

Multiconsult Norge AS
Multiconsult Norge AS er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg og eiendom, industri, samferdsel, Geo, energi og miljø. Gjennom vårt medlemskap i Næring for Klima i Oslo Kommune har vi signert Klimapakten som forplikter oss til å bidra til lavere utslipp av klimagasser i Oslo, Vi har kompetanse innen bl.a. livsløpsanalyser (LCA) og kan bistå med LCA-beregninger i forbindelse med for eksempel BREEAM (der det gis poeng for bruk av LCA ved materialevalg), klimagassregnskap, utarbeidelse av EPD eller andre prosjekter med gode miljøambisjoner. Kontaktperson: Eivind Bøe, Seksjonsleder Miljøledelse Bygg. Tel. +47 95 05 75 65 e-post: eivb@multiconsult.no

ECOproduct
ECOproduct bruker EPD som underlag for miljøvurdering av byggevarer. Det er en 3. parts kvalitetssikret dokumentasjon. Med ECOproduct kan man på en enkel måte se byggevarens miljøprofil innen områdene inneklima, innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og klimagassutslipp. Les mer her. Norsk Byggtjeneste AS, kontaktperson: Arne Hammerstad, Fagansvarlig plan- og byggeregler, e-post: aha@byggtjeneste.no Tel. +47 23 11 44 23 (direkte) / +47 95 07 21 58 (mobil)

 

Norsk Treteknisk Institutt
Norsk Treteknisk Institutt er bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Treteknisk har jobbet med miljødeklarasjoner siden midten av 90-tallet og er ekspert på EPD og LCA innen tre og trebaserte produkter. Du kan lese tjenestebeskrivelse for miljødeklarsjoner her. Kontaktperson: Vegard Ruttenborg, Avdeling: Material og prosess. Tel. +47 920 13 707, E-post: vegard.ruttenborg@treteknisk.no  

 


Asplan Viak AS
Asplan Viak er et a landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlige og private kunder. I vår adeling for energi og miljø har vi solid faglig kompetanse innen miljødeklarsjoner (EPD), livsløpanalyser (LCA), kryssløpsanalyse (IOA), miljøkonsekvensvurdering, prosessmodellering og andre verktøy som brukes for å understøtte helhetlige vurderinger av miljøprestasjon. Kontaktperson, EPD: Oddbjørn Dahlstrøm, Energi- og Miljørådgiver (LCA), Energi og miljø E-post: oddbjorn.dahlstrom@asplanviak.no Tlf. (+47) 930 54 418

 

Global-Local
Gir råd om miljøstrategier og bedtrifters samfunnsansvar (CSR), miljøegenskaper, miljøstyringssystemer (ISO 14001, Miljøfyrtårn, EMAS), livsløpsanalyser (LCA), miljøvaredeklarasjoner (EPD), renere teknolgi, miljørevisjoner og miljørapportering. Samarbeider med http://www.energirad.no vedrørende energispørsmål.        Kontaktperson: Dr. ing Annik Magerholm Fet, tlf. 92296890, e-post: annik.fet@global-local.no 

 

Norsus Norsk institutt for bærekraftsforskning AS
Norsus AS (tidl. Østfoldforskning) er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Det er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjonen til produkter og tjenester. Norsus utarbeider EPD for alle produktområder og har også utviklet EPD-generator for flere bedrifter og bransjeforeninger. Kontaktperson: Lars Tellnes, tlf. 400 13 697, e-post: lars@norsus.no 

NTNU
Det er flere områder i NTNU som er aktuelle og en av de er Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT)
 

SINTEF Byggforsk
Er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Skaper verdier for sine kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Kontaktperson: Selamawit Fufa, SINTEF Byggforsk, avd. Bygninger og Installasjoner, Oslo. E-post: epd@sintef.no Tlf. 466 34 780. 

 

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)