Velg språk

Søk

'
Fra venstre: Øyvind Skarholt, Burkhart Lehmann, Håkon Hauan, Trond Edvardsen, Stefan Zwerens og Oliver Kusche. Foto av Anita Kietzmann.

Digitaliseringsmøte i Berlin

IBU, Østfoldforskning og EPD-Norge har møttes i Berlin for å diskutere og planlegge felles digitaliseringsprosjekt.

Dette går på å generere, lagre og gjøre det mulig å distribuere EPD informasjon digitalt.

EPD-Norge har stort fokus på digitalisering av EPD info og det vil komme flere oppdateringer fremover. 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)