Velg språk

Søk

Direktøren i Miljømerking Norge, Anita Winsnes uttaler seg negativt om EPD

Direktøren i Miljømerking Norge, Anita Winsnes uttaler seg negativt om EPD, samtidig som hun påstår at Svanen er det beste verktøyet som finnes. EPD-Norge stiller seg undrende til dette og til at Miljømerking Svanen blant annet kommer med påstander som at "Svanen er det beste verktøyet for enklere og mer effektive innkjøpsprosesser der produktenes reelle miljøprestasjon blir utslagsgivende" og at "EPD er ikke et effektivt verktøy for å fremme hensyn til miljø for offentlige innkjøpere"

EPD-Norge har ingen interesse av og vil ikke falle så dypt at vi trenger å kommunisere negativt om andre miljøordninger. Det rammer avsender hardere enn mottaker.

Norsk Industri har kommentert og besvart påstandene fra Anita Winsnes på en fortreffelig måte.

Se linker for mer informasjon.

https://www.anbud365.no/skuffende-vranglaere-svanemerket/

http://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/miljoinformasjon-er-ikke-det-samme-som-hoy-miljoprestasjon/

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)