Velg språk

Søk

ECO Platform årsmøte

ECO Platform har gjennomført årsmøte i Brussel. Store saker på agendaen, i tillegg til normale årsmøte saker, var endringer av vedtekter og styresammensetning.

 

Tidligere har alle ECO Platform Program Operatører automatisk hatt plass i styret. Denne løsningen har fungert bra til nå, men med ECO Platform sin suksess og 19 ECO Platform Program Operatører ble styret tilslutt for stort til å fungere effektivt. Nye vedtekter endrer dette og nå er styret i ECO Platform på 7 personer. EPD-Norge ble valgt inn som styremedlem i en 3 års periode. 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)