Søk

EFO – Elektroforeningen og EPD-Norge inngår avtale om digitale EPDer

EFO har via API tilgang til alle relevante digitale EPDer i EPD-Norge Digi. Nå er også EPDer tilgjengelige via EFO Databasen. Se vedlagte link for mer informasjon.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR