Choose language:

Søk

EPD-Norge med viktig kunngjøring

EPD-Norge er nylig blitt kontaktet av flere EPD-eiere og andre nøkkelpersoner grunnet spørsmål om kvaliteten på publiserte EPDer utviklet med EPD verktøy. Dessverre en det noen i markedet som aktivt feil kommuniserer og bidrar til unødvendig tvil om kvaliteten og gyldigheten til publiserte EPDer. Vi ønsker å bidra til klarhet og unngå tvil og misforståelser. Derfor har vi publisert vedlagte notat.

Les notat her

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR