Søk

Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer

Årets viktigste nyhet? ISO 22057 Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM) er ferdig.

Denne standarden vil ha en stor betydning for en standardisert rapportering  av miljødata. Standarden vil fremme automatisering og digitalisering gjennom hele verdikjeden, både innenfor of utenfor landets grenser.

 

EPD-Norge sammen med viktige samarbeidspartnere som BNL og LCA.no har igangsett et Proof of Concept prosjekt som har som hovedformål å lage EPDer via EPD genereringsverktøy verktøy og samtidig lage digitale EPDer ihht til ISO 22057.

 

Se nærmere under vedlagte link:

 

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2022-nyheter/ny-internasjonal-standard-for-bruk-av-miljodata-i-byggevarer/

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR