Velg språk

Søk

PCR for teknisk kjemiske produkter er godkjent og publisert

NPCR 009 Part B for Technical - chemical products in the building and construction industry har vært til revisjon og er nå godkjent av Teknisk Komitè i EPD-Norge.

Ta kontakt med EPD-Norge dersom du ønsker å motta PCR'en.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)