Velg språk

Søk

Foto: Håkon Hauan
Nederst til venstre Christofer Skaar, Sintef Byggforsk og leder av Teknisk Komite i EPD-Norge. Til høyre Olav Haugerud, Protan og styremedlem i EPD-Norge.

Sirkulær økonomi i fokus under Bygg Reis Deg 2017

Bygg Reis Deg hadde stort fokus på miljø og den sirkulære økonomi. EPD-Norge var godt representert ved at en rekke EPD-eiere var tilstede med utstillinger og deltakelse under seminarer.

 

Det å dokumentere miljøbelastninger i et livssyklus perspektiv blir bare viktigere og viktigere og her spiller EPD en nøkkelrolle.

 

 

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)