Søk

Siste nummer av magasinet Våre Veger har en rekke artikler om EPD

Våre Veger har publisert nytt magasin og EPDer er godt dekket.

  • Nei, Vegvesenet er ingen bremsekloss, dokumenter at 75% av årest kontrakter vektes på CO2 utslipp
  • Slik beregnes miljøgevinsten for biogene bindemidler
  • Har spesialisert seg på bitumen
  • Byrådet grep inn og stoppet konkurransen

I alle artiklene er EPD tillagt en stor betydning og bekrefter EPDens styrke som et kraftig verktøy for å sette miljømål, dokumentere miljømål og bruke EPDer som krittereir for tildeling av kontrakter.

Dette er en klar og tydelig bekreftelse på at alle selskaper, ikke bare innen  innen bygg og anlegg i Norge, må ha en integrert bærekraft strategi hvor det å dokumentere miljøbelastningen i et livsløpsperspektiv er kritisk for fremtid drift.

 

     

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR