Velg språk

Søk

'
Bilde: Trine Dyrstad Pettersen fra BNL og EPD-Forum. Foto: Håkon Hauan

Standard Morgen: Miljøvennlige bygg

Standard Norge inviterte til frokostmøte møte for å informere om høringsforslaget til ny Norsk Standard, en metode for klimagassberegninger for bygninger, NS 3720.

Klimagassberegninger for bygninger har lenge vært preget av en rekke internasjonale og lokale initiativ. Byggenæringen representerer en betydelig del av de globale CO2-utslippene. Derfor er det et stort samfunnsmessig behov for å kartlegge og forbedre planleggingsprosessen for å få redusert BAE-næringens klimamessige fotavtrykk

Denne standarden er en norsk standard, og EPD-Norge er helt sikker på at standarden raskt vil bli implementert som et viktig verktøy for norsk byggenæring.  Fokuset på EPDer som del av løsningen, også her, vil medføre enda mer fokus og interesse fremover.

 

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)