Velg språk

Søk

Fra venstre Styreleder Øyvind Skarholt og Olav Haugerud

Styremedlem Olav Haugerud fra Protan blir pensjonist og trekker seg fra styret

Olav Haugerud fra Protan går over i pensjonistens rekker og trekker seg samtidig fra styret i EPD-Norge. EPD-Norge vil takke Olav for sitt gode engasjement og vel gjennomført styrearbeid i de årene som er gått. Olav har spesielt representert norske byggevare produsenter, men Olav har også gitt viktige input og innspill som har vært relevant for alle produsenter av varer og tjenester.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)