Velg språk

Søk

Teknisk Komité i EPD-Norge møtes hos Sintef Byggforsk i Trondheim

Teknisk Komité møtes regelmessig, både fysiske møter og web møter, og denne gangen ble møtet gjennomført i Trondheim. Viktige temaer denne gang er revidert EN15804 og hvordan denne skal implementeres og hvilke konsekvenser dette har for EPD eiere, EPD utviklere og verifikatorer.

Av andre viktige saker som Teknisk Komite håndterte var godkjennelse av nye verifikatorer og forlengelse av eksisterende verifikatorer. 

Bildet fra venstre:

Lars Tellnes, Martin Erlandsson, Håkon Hauan, Michael M Jenssen, Christoffer Skaar (leder av Teknisk Komite).

Marte Renaas var ikke tilstede.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)