Archive

 • '

  Avgiftssystemet i EPD-Norge

  Fra 20. januar 2017 er avgiftssystemet i EPD-Norge justert i samsvar med SSB konsumprisindeks fra 2015 og 2016.
 • '

  Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 8. juni 2017

  Årsmøte i EPD-Norge er åpent for alle som er interessert i EPD og EPD-utvikling. Tidspunkt: kl. 12.00– 15.00 (lunsj kl. 12.00-12.30) i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo.
 • '

  SINTEF holder kurs om 'klimagassutslipp fra byggematerialer' i både Oslo og Trondheim

  Innføringskurset gir kunnskap om hva en livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD, samt hvordan dette utløser poeng i BREEAM.
 • '

  LCA seminar for fullt hus

  EPD-Norge i samarbeid med Miljømerket Svanen, Asplan Viak og Byggevareindustrien organiserte LCA seminar for fullt hus. Nærmere 90 personer prioriterte å delta på et seminar spisset innen LCA og klima/tidsaspektet.
 • '

  EPD-Norge gir starthjelp til Slovenia

  ZAG, den Slovenske EPD operatør har publisert sin første EPD ved god hjelp av EPD-Norge. Christofer Skaar fra SINTEF Byggforsk og leder av EPD-Norge sin Tekniske Komité har verifisert den første EPD fra ZAG – Slovanian National Building and Civil Engineering Institute.
 • '

  EPD-Norge deltok på årets Klimamarin i Trondheim

  Klimarin er en konferanse for videreutvikling av bærekraftig sjømatnæring i Norge. Statssekretær Roy Angelvik i Nærings og fiskeridepartementet var klar og tydelig på viktigheten av sjømatnæringen for Norge i dag og for fremtiden.
 • '

  EPD-Norge og Tekna på samme scene

  Tekna organiserer og gjennomfører en rekke forskjellige kurs, deriblant innføringskurs i LCA og EPD. Siste kurs ble avholdt i Oslo den 10 November og EPD-Norge deltok og holdt en generell presentasjon om EPD-Norge, samt et innblikk i EPD og fremtiden, til stor interesse for kursdeltakerne.
 • '

  Rapport Sammensatte konstruksjoners miljøprestasjon

  Anbefalinger til en PCR på sammensatte konstruksjoner
 • '

  PCR på høring

  EPD-Norge har igangsatt et prosjekt for å forbedre og forenkle PCR utvikling og revisjoner. I første omgang vil dette berøre byggevarer og alle PCRer ihht EN 15804. 
 • '

  Velkommen til seminar LCA av Byggematerialer 21. november 2016

  Tidsperspektivet og andre forutsetninger ved LCA av byggematerialer. På dette seminaret vil vi få presentert rammebetingelser for ulike byggevarer også sett i lys av tidsperspektivet, med muligheter til å bidra i diskusjonene i etterkant. 
Showing from 31 to 40 of total 55 articles

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Product Category Rules (PCR)