PCR utvikling

  • Revisjon av flere PCR'er pågår

    PCR'er under revisjon er for dører og vinduer, emballasje for sjømat, bygningsplater, tre og trebaserte produkter samt stålkonstruksjoner

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)