Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 2600 EPDer fra over 350 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Q-Meieriene og Tine krangler om miljømarkedsføring

Det er oppstått en krangel mellom Q-meieriene og Tine vedrørende markedsføring, dokumentasjon for påståtte miljøbudskap. Se artikkel for mer informasjon.

Ny digital brosjyre

Vi har i samarbeid med JS Norge fått oppdatert vår digitale brosjyre som inneholder nyttig informasjon.

Ny verifikasjonsportal for EPD-verktøy

EPD-Norge har fått laget en ny verifikasjonsportal for EPD-verktøy. Det effektiviserer og forenkler godkjenningsprosessen av EPD-verktøy for både verifikator og Teknisk Komite i EPD-Norge.

EPD-Norge og Energiråd styrker samarbeidet

EPD-Norge og Energiråd har de siste 2 årene hatt et godt og fruktbart samarbeidet. Grunnet økende interesse og aktivitet for EPD-Norge forsterkes og utvides samarbeidet ytterligere. Energiråd vil bistå EPD-Norge i en rekke EPD relaterte oppgaver fremover. Foto f.v.: Harald Jarnes Lillebø, Børge Heggen Johansen og Håkon Hauan

Næringsministeren skjerper klima og miljøkrav

Fra januar 2024 vil klima- og miljøkravene bli betydelig strengere, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre. Dette er en klar marsjordre fra regjeringen og vi ser frem til resultatene av dette konkrete tiltaket. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR