Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 24. april 2019 - for påmelding trykk her. Agenda kan ses her, det tas forbehold om endringer. 

 

 

'

EPD-Norge deltar og holder presentasjon

I samarbeide med Miljøforum Fyn og EPD Danmark arrangerer Green Building Council Denmark en konferanse den 26. mars 2019, hvor EPD-Norge deltar og holder presentasjon.

EPD-Norge er i full gang med digitalisering av EPDer

I vinterferie uken vil 4 studenter arbeide for EPD-Norge og registrere/digitalisere allerede publiserte EPDer. I første fase er det EPDer som er utviklet uten bruk av EPD verktøy som blir digitalisert. Oliver Kusche, ekspert på digitale EPDer, fasiliteterer og har opplæring i bruk av det digitale verktøy. EPD-Norge vil oppdatere og informere fortløpende.

Ny brosjyre om EPD

Interaktiv brosjyre om EPD er nå tilgjengelig som vi oppfordrer alle til å lese og bruke. Brosjyren er også tilgjengelig i trykt format.
'

Verdens første automatiske EPD er en realitet

Snart kommer hel-digitale miljødeklarasjoner. Et nyutviklet digitalt verktøy gjør det nå enklere for bedriftene å lage og overføre miljødeklarasjonen EPD til endelig godkjennelse og publisering hos EPD-Norge. Samtidig er grunnlaget dermed lagt for hel-digitale miljødeklarasjoner som EPD. Protan har vært en av drivkreftene bak utviklingen av dette prosjektet og fikk æren av å være det første selskapet overhodet som tar i bruk den nye teknologien.
'

Utvikling av EPD - steg for steg

Brands & Values har kommet med en publikasjon som blant annet beskriver gangen i utviklingen av EPD, kalt basic steps. Her tar de for seg det grunnleggende trinn for trinn i utvikling av EPD.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)