Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 3000 EPDer fra over 350 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Publisere EPD før nyttår?

Ønsker dere EPD publisert før nyttår må vi motta disse innen onsdag 20. desember. Det vil være begrenset respons og tilgjengelighet mellom jul og nyttår.

Falske EPDer, er det et problem?

EPD-Norge har blitt oppmerksom på at det er falske EPDer som distribueres i markedet. Dette er blitt kjent via andre EPD Program Operatører og via varsling direkte til oss.

Utvidet gyldighet på flere PCR

Flere PCRer oppdateres og har fått utvidet gyldighet til 1. juli 2024

EPD-Norge har publisert 3000 EPDer

EPD-Norge opplever meget sterk vekst og vi har nylig publisert EPD nr. 3000. EFG – European Furniture Group, har publisert en rekke EPDer den siste tiden og fikk også æren av å publisere EPD nr. 3000.

EPD-er over Atlanterhavet? Ikke noe problem

EPD-Norway og Labeling Sustainability fra California-USA har signert en samarbeidsavtale. Dette betyr i praksis at hvis du trenger en EPD i henhold til krav i henholdsvis Europa og Nord-Amerika, ta kontakt med EPD-Norge og/eller Labeling Sustainability, så bistår vi og løser problemet ditt på en rask og kostnadseffektiv måte.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR