Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 3000 EPDer fra over 350 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Skulle lage deklarasjon – endte med å bytte leverandør

Les artikkelen på NemiTek om Novema aggregater som bytter metall i aggregatene sine

10 år siden MRA avtale ble inngått mellom IBU og EPD-Norge

Det er 10 år siden IBU og EPD-Norge signerte MRA avtale. En stor suksess som fortsatt videreføres og videreutvikles med stort engasjement. Bildet er med Dr. Burkhart Lehmann fra IBU og Dagfinn Malnes tidligere daglig leder i EPD-Norge

ISO standarder for Sirkulær økonomi

Standard Norge har lansert ISO standarder for Sirkulær økonomi, nemlig serie 59000. Dette blir garantert en viktig og nyttig standard for den nødvendige endring fra den lineære til sirkulære økonomi.

The worlds fastest EPD

There is a common assumption that it requires a lot of time and money to generate, verify , approve and publish an EPD. That is sometimes still the case. However the future is already here. The whole EPD process and value chain can be automated and digitalized. Going from several weeks to a few hours is now not only a dream, but a reality.

PCR for møbel er revidert og er nå ute på høring

PCRen for møbel er blitt revidert og er nå ute på høring med frist 20. juni 2024. Av endringer fremheves

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR