Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

EPD-Norge deltar og holder presentasjon under seminar for Oslo som miljøhovedstad

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad for 2019 og EPD-Norge deltar og holder presentasjon i Greenbuilt dialogkonferanse 7. januar 2019.
'

God Jul og Godt Nyttår!

EPD-Norge ønsker alle en riktig God Jul og de beste ønsker for 2019.
'

Publisering av vedtak fra TC (Teknisk Komite)

TC, ledet av Christofer Skaar, vil i tiden fremover publisere vedtak som kan leses
'

Nytt EPD-verktøy godkjent

EPD-Norge gratulerer Protan med nyutviklet verktøy for å lage EPDer. EPD-verktøyet er blitt utviklet av LCA.no AS.

PCR'er revidert og publisert

Følgende PCR'er er nå revidert og oppdatert; NPCR 019:2018 Part B for Piping systems use in sewage and storm water systems (under gravity), NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements og NPCR 026:2018 Part B for furniture

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)