Choose language:

Søk

EPD-Forum

EPD-forum er et faglig forum for LCA / EPD spørsmål og består av næringsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, representanter fra produsenter, profesjonelle innkjøpere/brukere, myndigheter og fageksperter.

Forumet skal assistere Sekretariatet med å

  • foreslå hvilke produkt- og tjenesteområder som kan være aktuelle innenfor programmet
  • foreslå oppdragsgrupper som kan fremme forbedring av programmet
  • foreslå nye PCR og bistå i arbeidet med å utarbeide PCR
  • kommunisere med standardisering og tekniske godkjenninger
  • foreslå tiltak som kan videreutvikle LCA-metodikk innenfor programmets ramme og basert på internasjonal utvikling på området

 

Trine Dyrstad Pettersen leder
Dr. Ing. NTNU
Teknisk Sjef, Byggevareindustriens Forening

Ta kontakt med Sekretariatet i EPD-Norge om du ønsker å delta i EPD-forum.

 

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR