Velg språk

Søk

Styret i EPD-Norge

Styret i Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner består av følgende personer:

Øyvind Skarholt, Styreleder
Adm. direktør BNL Byggevare, tel 23 08 76 34
   
Per Anker-Nilssen, nestleder
Seniorrådgiver Næringspolitisk Avdeling NHO
   
 

Egil Sundet
Bransjesjef Designindustrien, Norsk Industri

   

Guro Bøe Wensaas, styremedlem (i permisjon)
Rådgiver Energi Norge

   
Olav Haugerud, styremedlem
OveringeniørTeknologi og utvikling Protan AS
 
 

 

Svein-Erik Hjerpbakk
Adm.dir/CEO Nordic Comfort Products AS
 

   

Hanne Lerche Raadal
Konstituert daglig leder og forskningsleder i Østfoldforskning

   
Sigrid Strand-Hanssen, 1. varamedlem
Leder Energi og miljø i Asplan Viak
   

Henrik Stenwig, 2. varamedlem
Direktør miljø og helse FHL

 

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)