Choose language:

Søk

Teknisk komité (TC)

Christofer Skaar, leader
Tel +47 41 44 95 22

M.Sc.,PhD Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Asplan Viak

 

Michael Myrvold Jenssen
Tel +47 91 68 77 23

M.Sc., SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS

Martin Erlandsson
Tel +46 8 598 563 30

PhD, Royal Institute of Technology
Specialist in area of system analytic tools and environmental management, IVL Swedish Environmental Research Institute,

Marte Reenaas
Tel +47 92 26 38 53

M.Sc in Energy industrial Ecology 
Environmental advisor, Veidekke

 

Børge Heggen Johansen

Tel +47 915 64 208

M.Sc. Energy and Environment, PhD Candidate
Senior adviser, Energiråd AS

 

Mafalda Silva

Tel +47 95 42 39 61

M.Sc. Norsus (Norsk institutt for bærekraftsforskning / Norwegian Institute for Sustainability Research)

 

 

Teknisk komité (TC) er det øverste LCA-faglige organ i EPD-Norge. Oppgaver som tilligger TC er å vurdere LCA-faglige spørsmål.

  • opptre som et PCR panel for å overveie og å godkjenne PCR forslag som er laget i hht. retningslinjene i programmet.
  • vurdere søknader og oppnevne eksterne verifikatorer og foreslå måter å følge opp kompetansen til verifikatorer
  • påse at godkjente verifikatorer gjennomfører verifikasjon i hht retningslinjer for verifikasjon
  • foreslå tiltak innenfor utvikling av tekniske og LCA orienterte spørsmål knyttet til programmet

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR