Choose language:

Søk

Gyldighet av EPD

Gyldigheten for en EPD registrert i EPD-Norge er satt til 5 år. Etter gyldighetsperioden må EPD revideres.

EPD-eier er pliktig til å oppdatere EPD dersom miljøindikatorene er blitt mer enn 10 % dårligere enn de dataene som er publisert.  Det bør da inngås avtale mellom virksomheten og verifikator for å kontrollere om at innholdet i EPD i gyldighetsperioden, fortsatt er i tråd med produksjonssituasjonen i virksomheten.

Dersom det er behov for justeringer i EPD, må verifikator sende inn en verifikasjonsrapport (elektronisk rapport) til EPD-Norge vedlagt justert EPD. Det er da ikke snakk om å gjennomføre en full LCA, men om eventuelt justering av noen hovedparametere.

EPD-eier kan velge å la en EPD som har passert gyldighetstiden, fortsatt ligge på hjemmesiden. Det er imidlertid da ikke lov å bruke en slik EPD i markedsføring av produktet.

Dersom EPD-eieren ønsker å trekke tilbake en EPD før gyldigheten går ut, skal EPDeier varsle EPD-Norge senest et halvt år før årlig forfall av faktura for avgifter.

EPD-Norge kan velge å trekke tilbake EPD ved for eksempel brudd på retningslinjer. Se Retningslinjene.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR