Choose language:

Søk

EPD utvikling

Enkelt bedrifter kan få laget EPDer på sine produkter, eller en gruppe bedrifter kan gå sammen å lage en bransje/sektor EPD. For de fleste bedrifter er det behov for å søke hjelp hos LCA-spesialister for å få veiledning eller for å få laget en EPD.

Som en god start i arbeidet med å få frem en EPD, kan det være lurt å lese artikkelen "Lage EPDer, EPD utvikling - hvordan komme i gang"

Nyttige dokumenter og linker

Retningslinjer for programmet

Liste over uavhengige verifikatorer

Retningslinjer for bruk av logomerke og logo

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR