Choose language:

Søk

Hva er en PCR?

Produktkategoriregler (PCR) er et obligatorisk forarbeid før utarbeidelse av miljødeklarasjoner for et produkt.

PCRene skal med basis i en prøve-LCA (livsløpsanalyse) blant annet fastlegge hvilke stoffer analysen skal omfatte. Dette sikrer at produsenter må oppgi innhold av stoffer med vesentlig miljøpåvirkning i produktet, samtidig som det blir enklere for kunden å sammenligne miljøprestasjonene til flere produkter innen samme produktkategori.

Arbeidet med å utarbeide en PCR krever at flere bedrifter i samme bransje og andre mulige interessenter deltar. Når en PCR er ferdig sendes den på en høringsrunde der kommentarene vurderes nøye. Til slutt foretar Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner ved Verifikasjonskomitéen den endelige godkjenningen.

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner har ansvaret for at norske PCR er i samsvar med ISO 14025 og at en PCR blir lagt til grunn ved utarbeidelsen av miljødeklarasjoner. EPD-Norge er medlem av ECO-Platform som er en samarbeidsorganisasjon for EPD programoperatører innen byggevareområde og PCRer innen byggevare følger NS / EN 15804.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR