Choose language:

Søk

PCR på høring

NPCR 026 Part B for Furniture and components of furniture
(references to EN 15804 +A2)

høringsfrist 20. juni 2024

PCRen kan lastes ned i PDF, NPCR 026 Part B for Furniture and components of furniture (references to EN 15804 +A2). For kommentarer benyttes skjemaet consultation form som sendes til PCR moderator Modi Michael Elisa i EPD-Norge innen 20. juni 2024. PCR del A som det henvises til kan lastes ned her.

 

 

 

 

 

 

PCR del A og PCR del B
For at en miljødeklarasjon (EPD) skal kunne utvikles, må det finnes produktkategoriregler (Product Category Rules, PCR). Dette er krav og veiledning for hvordan livsløpsvurderingen skal gjennomføres og EPD utformes. Disse må følges hvis EPDene skal kunne være av lik kvalitet og ha sammenlignbart innhold. I EPD-Norge benyttes den europeiske standarden EN15804 som underliggende PCR for alle byggevarer. Dette er generelle retningslinjer som kan benyttes for alle byggevarer. Skal deklarasjonen omfatte bruk og avhending, må det i tillegg benyttes en PCR som er spesifikk for den aktuelle produktgruppen.
Som programoperatør sørger EPD-Norge for at det utvikles og vedlikeholdes PCR for en rekke produktgrupper, utviklet etter etterspørsel fra markedet. Dette systemet har fungert bra i flere år, men over tid har det vist seg at det er et behov for en omstrukturering. Den nye strukturen vil ha en felles PCR del A for alle byggevarer, og en spesifikk PCR del B for hver enkelt produktkategori. Årsaken til denne omstruktureringen er flere:
- Forenkle oppdatering: Oppdatering og revisjon av felles regler kan gjøres for alle byggevarer samtidig. Med et stort antall produktkategorier vil det være en omfattende jobb å oppdatere eller revidere hver enkelt PCR.
- Redusere gjentagelse: Hver PCR inneholder enkelte krav og retningslinjer som skal være identisk for alle PCR for byggevarer. En PCR del A vil samle felles krav og retningslinjer på en plass.
- Redusere forskjeller over tid: PCR godkjennes for 5 år av gangen. Dette gjør at det i løpet av gyldighetsperioden vil kunne skje endringer i standarder og praksis, som gjør at PCR må oppdateres eller revideres. Det betyr at det kan være en periode hvor det er forskjeller mellom PCR også i de krav og retningslinjer som skal være felles.
Endringen som nå gjennomføres til en PCR del A og PCR del B er ikke en revisjon av PCRene, og vil ikke påvirke gyldighetsperioden til PCRene. Dette er en omstrukturering av eksisterende innhold, men for noen produktgrupper vil det samtidig også medføre en oppdatering slik at de er i samsvar med siste versjoner av standarder.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR