Choose language:

Søk

Om EPD-Norge

Vi går mot et mer og mer globalisert marked med større og større fokus på miljøprestasjonene til produkter og tjenester. Aktørene i markedet krever fremlagt verifisert og sammenlignbar dokumentasjon av miljøprestasjonene for produkter og tjenester gjennom livsløpet. Disse må være basert på vitenskapelige metoder og internasjonale standarder. EPD-Norge er en programoperatør for Miljødeklarasjon (EPD) type III etter ISO 14025. Programmet har etablert et system for verifisering, registrering og publisering av EPD samt vedlikehold av register for EPD og PCR (Produktkategoriregler). PCRene for byggevarer for det europeiske marked, følger EN 15804.

Målet for det norske EPD-programmet er å veilede virksomheter i å kommunisere miljøprestasjoner for produkter gjennom verifiserte og forståelige miljødeklarasjoner.

Programmet skal påse at utviklingen av miljødeklarasjoner (EPD) for alle typer produkter skal utføres i hht. kravene gitt i ISO 140251, ISO 219302 og tilhørende bransjestandarder (EN 158043 for byggevarer) og klimaspor ISO/TS 140674.

Målgruppe for EPD-programmet er primært B2B (Business to Business), men utelukker ikke B2C (Business to Consumers).

Retningslinjer for programmet gir føringer for administrasjon og drift av programmet. 

EPD-Norge er medlem av ECO Platform som har til formål å harmonisere utviklingen av bruken av EN 15804 i EPDer for byggevarer.

EPD-Norge samarbeider med andre EPD-programoperatører som følger ISO 14025 og har i den forbindelse gjennomført en gjensidig annerkjennelsesprosess med IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V), The International EPD System (Sverige), EPD Danmark , EPD-Italy og PEP ecopassport hvor EPD kan registreres med dobbel logo hos hverandre.

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR