Choose language:

Søk

EPD utvikling

Hvordan komme i gang?

1. Ta kontakt med EPD-Norge for å få en oppfatning om hvor du står. Aktuelle spørsmål kan være om andre produsenter i inn- eller utland allerede har utarbeidet EPDer, hva det vil koste av innsats etc.

2. Som en god start i arbeidet med å få frem en EPD, kan det være lurt å se i vår "Veileder for utarbeidelse av miljødeklarasjoner", den gir nyttige og detaljerte opplysninger. Les også Det norske EPD programmet 2019.

3. Undersøk i vårt PCR register om det allerede finnes en PCR (produktkategori-regler) for din produktkategori. Hvis du ikke finner det i vårt PCR register kan du se om du finner det hos noen andre programoperatører. Ta kontakt med EPD-Norge før du anvender PCR fra andre programoperatører. 

4. Hvis det ikke finnes PCR for din produkttype bør du be bransjeforeningen eller evt. EPD-Norge om å innby til møte for flere bedrifter i bransjen slik at man i fellesskap kan utarbeide produktkategoriregler. Dette kravet er beskrevet i den internasjonale standard ISO 14025, og det forenkler vesentlig arbeidet med de individuelle EPDer.

5. Innhenting og sammenstilling av data for EPDer er beskrevet i ISO 14025 Type III Miljødeklarasjoner og i ISO 14040-serien for Livssyklusvurderinger (LCA). Livssyklusvurderinger for produkter bør gjennomføres i regi av et kompetent internt eller eksternt fagmiljø. Flere konsulenter og faginstitutter kan bistå i dette arbeidet. Les mer om dette i "Livsløpanalyser og miljødeklarasjoner - rådgivning". LCA-rapporten skal være utformet etter LCA-mal. Følg gjerne Mal og veiledning for EPD

6. EPDen må verifiseres av en uavhengig verifikator godkjent av EPD-Norge.

7. For å få EPDen godkjent og registrert sender en verifikator inn en verifikasjonsrapport med EPDen til EPD-Norge. Se også avgiftsystemet i EPD-Norge.

8. Be om å bli satt på vår epost-liste for infobrev og temamøter.

Hold kontakt med EPD-Norge - der får du gratis råd og hjelp!

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR