Choose language:

Søk

LCA Rapport mal

LCA rapport mal er under oppdatering.

Første versjon hvor EPD-Norge i samarbeid med NTNU, Østfoldforskning og SINTEF Byggforsk utarbeidet en LCA rapport mal. Utviklingen av LCA rapportmalen er finansiert av Husbanken. LCA rapport malen kan med fordel nyttes når LCA resultatrapport skal verifiseres av verifikatorer godkjent av EPD-Norge. 

Verifikasjonen vil da kunne gjennomføres raskere.   Her kan du laste ned rapportmal norsk, rapportmal engelsk og en eksempelrapport i PDF.

Ta kontakt med oss om du ønsker malen tilsendt i Word format.

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR