Choose language:

Søk

Mutual recognition agreement

Omtalt som MR avtale eller gjensidig anerkjennelse avtale er en tjeneste EPD-Norge tilbyr EPD-eiere og markedet.

Men hva er en MR avtale og hvilken verdi og nytte har en MR avtale? 

Kort fortalt er MR avtale en bilateral avtale mellom to EPD Operatører. EPD Operatørene gjennomgår hverandres EPD retningslinjer og prosedyrer for EPD utarbeidelse, verifisering og publisering. 
Dersom og når alt er klart tegner EPD Operatørene en MR avtale. Gjennom dette anerkjenner EPD Operatørene hverandres retningslinjer og prosedyrer. 

Resultatet av en MR avtale er at EPDer godkjent og publisert av en EPD Operatør også er godkjent av den andre EPD Operatøren. EPD eieren har dermed muligheten til å publisere sine EPDer hos den andre EPD Operatøren, kun ved å betale en mindre administrativ avgift. Altså en meget raskt og kostnadseffektiv måte å publisere EPDer i flere markeder. 

For virksomheter som enten er internasjonale eller som vurderer internasjonalisering, kan publisering av EPDer i andre markeder være en viktig faktor å vinne internasjonale avtaler.  

MR avtale innebærer også at publiserte PCR – Product Category Rules hos begge EPD Operatører er godkjent for bruk på tvers av landegrensene. 


EPD-Norge har MR avtaler som EPD-eiere kan benytte med henholdsvis:

 IBU (Tyskland)

 

The International EPD System (Sverige)

 

EPD Danmark 

 

 

EPD Italy

 


PEP ecopassport

 

Videre evaluerer EPD-Norge kontinuerlig behovet for nye MR avtaler med andre EPD Operatører.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR