Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 3000 EPDer fra over 350 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

The worlds fastest EPD

There is a common assumption that it requires a lot of time and money to generate, verify , approve and publish an EPD. That is sometimes still the case. However the future is already here. The whole EPD process and value chain can be automated and digitalized. Going from several weeks to a few hours is now not only a dream, but a reality.

PCR for møbel er revidert og er nå ute på høring

PCRen for møbel er blitt revidert og er nå ute på høring med frist 20. juni 2024. Av endringer fremheves

Norsk Wavin integrerer EPD-er i sitt BIM-system

Wavin vil framover inkludere EPDer i BIM, Building Information Modeling, som er en konkret handling for å digitalisere og tilgjengeliggjøre EPDer. Les mer om dette i artiklene

Vi har signert avtale med KTR - Korean Testing and Research Institute

Dette styrker båndene til Korea ytterligere og enda bedre muligheter for norske selskaper i Korea og for Koreanske selskaper som er eller vil selge sine produkter i Europa.

Same EPD successfully published in the European and US market

Great news. The innovative company Carbon Crusher has successfully published the same EPD in both the European and US market, almost simultaneously.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR