Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

 

IESE og EPD-Norge samarbeider og organiserer bærekraft seminar

Det var fullt hus hos EPD-Norge i NHO bygget da IESE sammen med EPD-Norge, FLOKK, Elektroskandia og LCA.no organiserte og gjennomførte seminar om bærekraft, hvordan og hvorfor miljødokumentasjon er et viktig verktøy for å sette mål og nå disse på en akademisk og troverdig måte.

Pressemelding fra EPD-Danmark, The International EPD System (SE) og EPD-Norge

Ny EPD-avtale samler Norden og skaper nye muligheter for å anvende miljødata på tvers av Danmark, Sverige og Norge.

1500 EPDer er publisert i digitalt format

EPD-Norge har nettopp passert 1500 publiserte EPDer i digitalt format. Dette representerer 40% av alle digitale EPDer publisert av EPD Program Operatører i Europa via ECO Portal og EPD-Norge er den desidert største bidragsyter til digitale EPDer.

IESE alumni & friends event arrangeres 26. september

IESE Business School er en av de beste og høyest rangerte universitetene, og vil sammen med EPD-Norge og ECO-Platform arrangere IESE alumni event i Oslo 26. september. Temaet vil være sirkulær økonomi og hvordan standarder og sertifiseringer kan hjelpe bedrifter

Nye godkjente 3 parts verifikatorer hos EPD-Norge

Teknisk Komite i EPD-Norge har nettopp godkjent nye 3 parts verifikatorer og de nye er Marthe Ruttenborg fra LCA.no og Martijn van Hövell fra SGS Search i Nederland.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR