Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 2000 EPDer fra over 250 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

Økonomisk støtte for utvikling av EPD-verktøy

EPD-Norge gir økonomisk støtte for virksomheter som vil utvikle EPD-verktøy. Et EPD-verktøy er kort sagt en software generator som forenkler og automatiserer utvikling av EPDer på en kostnad og tidseffektiv måte.

Sterk global vekst for EPD

EPD opplever sterk vekst og økende interesse, ikke bare i Norge, men også globalt. Jane Anderson fra Construction LCA utgir regelmessig statistikk om EPD utvikling og utbredelse. Siste versjon er nettopp publisert.

Vegsikringskonferansen 2023 har fokus på bærekraft

EPD-Norge holdt foredrag om EPDer som et nyttig og viktig verktøy for å nå klimamål for en fullsatt sal. Mange interessante foredrag og det var ekstra viktig at tidligere statsminister Erna Solberg hadde åpningsforedrag og delte scenen med EPD-Norge.

TROX Auranor Norge har publisert EPDer

Vi gratulerer Trox Auranor Norge som nettopp har publiserte 4 EPDer. EPDene er lagd ved bruk av EPD generering verktøy utviklet av LCA.no og som VKE forvalter på vegne av alle sine medlemmer.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR