Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 2000 EPDer fra over 250 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

TROX Auranor Norge har publisert EPDer

Vi gratulerer Trox Auranor Norge som nettopp har publiserte 4 EPDer. EPDene er lagd ved bruk av EPD generering verktøy utviklet av LCA.no og som VKE forvalter på vegne av alle sine medlemmer.

Presentasjoner fra seminar 27. oktober med Norsus, Ceris og EPD-Norge er nå tilgjengelig

Presentasjoner fra seminar med tittelen "C + D module, Close the loop by Disclosing the benefits of buildings” in short and its Platform for CDW er nå tilgjengelige og kan lastes ned her.

EPD-Norge med viktig kunngjøring

EPD-Norge er nylig blitt kontaktet av flere EPD-eiere og andre nøkkelpersoner grunnet spørsmål om kvaliteten på publiserte EPDer utviklet med EPD verktøy. Dessverre en det noen i markedet som aktivt feil kommuniserer og bidrar til unødvendig tvil om kvaliteten og gyldigheten til publiserte EPDer. Vi ønsker å bidra til klarhet og unngå tvil og misforståelser. Derfor har vi publisert vedlagte notat.

EPD-Norge øker ikke prisene for 2023

På tross av høy inflasjon og en konsumprisindeks på over 7% de siste 12 måneder, har EPD-Norge besluttet at prisene forblir uforandret i 2023. Til orientering økte EPD-Norge heller ikke prisen i 2022. Vi ønsker å bidra til at terskelen for å utvikle og benytte EPDer er så lav som mulig. Dette bidrar til stabile lave priser slik at eksisterende EPD-eiere skal kunne publisere flere EPDer i 2023, samt at kostnaden for nye EPD-eiere er så lav som mulig.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR