Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 900 EPDer fra over 170 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

 

 

 

 

Ny PCR er godkjent

NPCR 029:2020 Part B for photovoltaic modules er publisert og kan lastes ned
Hydro-produktene REDUXA har dokumentert lavt karbonavtrykk med EPDer. Foto: Hydro

Flere bedrifter ønsker miljødeklarasjon – gir et konkurransefortrinn

Flere bedrifter ønsker miljødeklarasjoner (EPDer) for å vise hvor stor klima- og miljøpåvirkning produktene deres har. Hydro-produktene REDUXA har dokumentert lavt karbonavtrykk med EPDer. Foto: Hydro

Verdens første PCR for PV – Photovoltaic moduler er publisert!

EPD-Norge har i samarbeid med blant annet Asplan Viak og Solenergiklyngen utviklet en revolusjonerende PCR – Produkt Category Rules, for solcelle moduler til bruk i bygninger og anlegg.

Invitation for webinar June 26th: Sustainability criteria and environmental declarations for PV

Solar panels are a source of green electricity production. Once installed they provide sustainable local production of energy. As all products also solar panels have an environmental impact from the manufacturing processes. Lately an increased interest in the sustainability of the whole lifecycle has arisen. There is a question of how to distinguish between the environmental impact of different panels. A standardized method for providing information on the environmental impact is sought after. The Norwegian EPD Foundation, public sector and partners of the Norwegian Solar Energy Cluster have developed an answer to this.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)