Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

Årsmøte i EPD-Norge 22. april 2020 utsettes til høsten. Vi kommer tilbake til nytt tidspunkt så fort det er avklart. 

 

 

 

PCR lagt ut på høring

NPCR 018 part B for natural stone products, aggregates and fillers er lagt ut på høring med frist 20. mars 2020.

Kronikk om EPDer i Klassekampen

Tidligere direktør i Statens Vegvesen og tidligere samarbeidspartner for EPD.-Norge Karl Sigurd Fredriksen, har publisert en kronikk i Klassekampen.Kronikken omhandler blant annet bruk av EPD i Samferdsel og infrastruktur prosjekter, ikke bare på drivstoff, men ved valg av byggevarer, drift og vedlikehold, og avhending/gjenbruk og resirkulering. En god kronikk som tydelig beskriver nytteverdien ved bruk av EPD.

Styremedlem Olav Haugerud fra Protan blir pensjonist og trekker seg fra styret

Olav Haugerud fra Protan går over i pensjonistens rekker og trekker seg samtidig fra styret i EPD-Norge. EPD-Norge vil takke Olav for sitt gode engasjement og vel gjennomført styrearbeid i de årene som er gått. Olav har spesielt representert norske byggevare produsenter, men Olav har også gitt viktige input og innspill som har vært relevant for alle produsenter av varer og tjenester.

PCR for cable pipes

NPCR 028 Part B for cable pipes er godkjent og publisert.

PCR for electrical cables and wires

NCPR 027 Part B for electrical cables and wires er godkjent og publisert

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)