Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 900 EPDer fra over 170 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

 

 

 

 

ECO Portal online

ECO Platform har nettopp gått on-line med ECO Portal. ECO Portal gir tilgang til Digital EPDer fra en rekke EPD Program Operatører.

Verdensrekord i EPDer

Pipelife lagde hele 59 EPDer fra EPD verktøy og sendte disse automatisk over til EPD-Norge. Hele forsendelses prosessen tok mindre enn 10 minutter. Les hele pressemeldingen

EPD-Norge introduserer eget verifikasjon team for EPD verktøy

EPD-Norge oppretter et eget verifikasjons team for EPD-verktøy. Verifikatorer godkjent av EPD-Norge har nå muligheten til å bli med i det nye verifikasjonsteamet.

Ny PCR er godkjent

NPCR 029:2020 Part B for photovoltaic modules er publisert og kan lastes ned

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)