Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 3000 EPDer fra over 350 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Same EPD successfully published in the European and US market

Great news. The innovative company Carbon Crusher has successfully published the same EPD in both the European and US market, almost simultaneously.

NTNU og EPD-Norge, side om side

NTNU inviterte EPD-Norge for å bidra til NTNU kurset "Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse". Hovedbudskapet fra EPD-Norge var fokus på troverdig miljødokumentasjon som en integrert av en enhvers virksomhet bærekraft strategi og målsetninger gjennom hele verdikjeden.

Important notice concerning EPDs for wood and wood-based products based on NPCR 015 and EN 16485

Different applications of the standards lead to significantly different LCIA results. Is it roundwood, saw logs or pulp wood? How we classify products and co-products from forestry influences the results in the EPD. EPD-Norway has published a notice describing the two most common methodological approaches and how they influence the results.

EPD-Norge viderefører støtteordning for utvikling av EPD-verktøy

EPD-Norge innførte i 2023 en økonomisk støtteordning for virksomheter som ville utvikle EPD-verktøy. Det har vært en stor suksess som videreføres i 2024.

Best year ever!

2023 was the best year ever for EPD-Norway. Records for all key indicators as; turnover, result, number of EPDs, number of digital EPDs, number of EPD owners and number of EPD tools.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR