Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

God Jul og Godt Nytt år

EPD-Norge ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nytt år!

EPD-Norge reduserer avgiftene!

Fra og med 1. januar 2022 setter EPD-Norge ned prisen for godkjenning og publisering av EPDer.

PCR oppdatert

NPCR 024 Explosives and Initiation Systems er oppdatert i henhold til nye EN 15804 +A2 og PCR Part A.

Jeg er beæret over å bli valgt til ny president/styreleder for ECO Platform, sier daglig leder for EPD-Norge

ECO Platform er en ideell organisasjon med kontor i Brussel. Foreningens hovedmål er å fremme og bidra til en bærekraftig utvikling, herunder lavkarbonøkonomi og ressurseffektivitet i bygg- og anleggssektoren, ved å koordinere utvikling og levering av troverdige og vitenskapelig korrekte data fra produkter.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR