Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

 

1500 EPDer er publisert i digitalt format

EPD-Norge har nettopp passert 1500 publiserte EPDer i digitalt format. Dette representerer 40% av alle digitale EPDer publisert av EPD Program Operatører i Europa via ECO Portal og EPD-Norge er den desidert største bidragsyter til digitale EPDer.

IESE alumni & friends event arrangeres 26. september

IESE Business School er en av de beste og høyest rangerte universitetene, og vil sammen med EPD-Norge og ECO-Platform arrangere IESE alumni event i Oslo 26. september. Temaet vil være sirkulær økonomi og hvordan standarder og sertifiseringer kan hjelpe bedrifter

Nye godkjente 3 parts verifikatorer hos EPD-Norge

Teknisk Komite i EPD-Norge har nettopp godkjent nye 3 parts verifikatorer og de nye er Marthe Ruttenborg fra LCA.no og Martijn van Hövell fra SGS Search i Nederland.

Veidekke har utviklet og publisert 9 asfalt EPDer

Veidekke har utviklet EPDer som dekker alle hovedtyper av asfalt som produseres og benyttes. Dette er veldig gode nyheter for alle brukere av miljødokumentasjon i vei og anleggsbransjen. Veidekke kan også med utgangspunkt i disse 9 publiserte EPDer lage et nesten uendelig antall prosjekt EPDer.

Glamox har i sitt siste nummer av magasinet Lux & Lumen fokus på miljø, bærekraft og EPD

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysnings løsninger for det globale markedet. Det siste nummer av Glamox sitt magasin Lux & Lumen, som distribueres world wide, er dedikert til miljø og bærekraft generelt og EPD spesielt. Mye interessant å lese fra en ledende global aktør innen Lightning.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR