Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1100 EPDer fra over 190 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

EFO – Elektroforeningen og EPD-Norge inngår avtale om digitale EPDer

EFO har via API tilgang til alle relevante digitale EPDer i EPD-Norge Digi. Nå er også EPDer tilgjengelige via EFO Databasen. Se vedlagte link for mer informasjon.

EPD ble utslagsgivende ved asfalt anbud

EPD-Norge ble kontaktet i forbindelse med et anbud hvor innholdet, i dette tilfelle CO2 nivået, ble avgjørende for hvem som vant anbudet.

Nyhetsbrev fra ECO Platform

Les siste nytt fra ECO Platform

Ny PCR godkjent og publisert

NPCR 030 Part B for ventilation components er godkjent og publisert

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)