Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

EPD-Norge gratulerer Ellingard Gruppen med første EPD, generert av EPD verktøy

Ellingard Gruppen ble opprettet allerede i 1905 med steinhuggervirksomhet. Selskapet har lange tradisjoner innen områdene mur og naturstein.

EPD-Norge gratulerer Amiblu med utvikling og godkjennelse av EPD genererings verktøy

Amiblu er et selskap som har som mål å utvikle og levere GRP-rør og tilbehør i verdensklasse, for å løse på en bærekraftig måte verdens utfordringer for vann og avløp.

Vurderer du å endre din EPD til å være i samsvar med EN 15804 A2

EPD-Norge vil kostnadsfritt bytte eksisterende registrerte EPDer som er utviklet i henhold til EN15804 A1 til EN 15804 A2. Det forutsetter at EPD-eier reviderer eksisterende EPD, at EPDen er verifisert og at EPD eier dekker eventuelle kostnader for dette.

EPD-Italy og EPD-Norge utvider samarbeidet

Den eksisterende MR – Mutual Recognition avtalen er utvidet til også inkludere alle produkter og tjenester, og ikke kun "byggevarer". Dette vil si at blant annet EPD-Italy sine PCRer for Elektriske/Tekniske installasjoner kan benyttes for EPD-utvikling, og EPD-Norge vil kunne godkjenne og publisere disse EPDene.

Vestre er ledende på design og produksjon av bærekraftige bymøbler og publiserer nå en rekke nye EPDer

Vestre er en norsk produsent av bymøbler som i mer enn 70 år har lange tradisjoner med design og produksjon av bærekraftige løsninger.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR