Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

 

 

 

'

Teknisk Komité i EPD-Norge møtes hos Sintef Byggforsk i Trondheim

Teknisk Komité møtes regelmessig, både fysiske møter og web møter, og denne gangen ble møtet gjennomført i Trondheim. Viktige temaer denne gang er revidert EN15804 og hvordan denne skal implementeres og hvilke konsekvenser dette har for EPD eiere, EPD utviklere og verifikatorer.

PCRer på høring

Det er utarbeidet to nye PCRer som er lagt ut med høringsfrist 25. november 2019. Den ene NPCR 027 Part B for Electrical cables and wires og den andre er NPCR 028 Part B for Cable pipes.

Falske EPDer i omløp

Vedlagte artikkel belyser historien om EPD under utvikling på avveie som ble oppfattet som en fullverdig EPD. Det er voksende bruk og interesse for EPDer i tillegg til at EPDene i større grad blir brukt som kriterium for anbud. Det er noen enkle sjekkpunkter som kan benyttes for å sjekke om EPDen er godkjent og ekte.

Byggevareindustriens Forening med ny interaktiv brosjyre

EPD-Norge er med i den nye interaktive brosjyren til Byggevareindustriens Forening.

EPD-Norge deltar i InData – Det viktigste forum for digitalisering av EPDer

InData, https://www.indata.network/ har nettopp avholdt workshop for alle InData medlemmer i Angers i Frankrike. Workshop ble avholdt i Angers sammen med den store årlige europeiske konferansen "Cities to be". InData tiltrekker seg stadig flere medlemmer og interesse. Videreutvikling av formatet ILCD+EPD og utvidelse av de Europeiske data nettverket for EPDer er hovedfokus.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)