Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 2000 EPDer fra over 250 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

Vellykket 20 års feiring!!!!!

EPD-Norge feirer 20 år siden etablering og samtidig at det er over 2000 publiserte EPDer. Det ble invitert til jubileum og en rekke nøkkelpersoner fra EPD-Norge sin spede begynnelse frem til nå deltok.

Teknisk Komite i EPD-Norge i Stockholm

EPD-Norge styrker det internasjonale samarbeidet og arrangerte møte i EPD-Norge Tekniske Komite i Stockholm sammen med IVL.

20 og 2000

Velkommen til jubileum og feiring! EPD-Norge er 20 år og har over 2000 publiserte EPDer.

NORSUS og CERIS at Instituto Superior Técnico of Lisbon, sammen med EPD-Norge

EPD-Norge har bidratt til et EEA grants (https://eeagrants.org/) seminar i forbindelse med at CERIS fra Portugal forvalter et EEA grant prosjekt sammen med blant annet NORSUS. Tema for prosjektet er "C + D module, Close the loop by Disclosing the benefits of buildings” in short and its Platform for CDW".

TEKNA fortsetter suksessen med LCA kurs

TEKNA gjennomfører 3-4 LCA introduksjonskurs årlig. EPD-Norge er en viktig bidragsyter, sammen med NORSUS, her med Lars Tellnes. TEKNA har eget profesjonelt studio hvor alle sendinger gjennomføres.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR