Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

 

Glamox har i sitt siste nummer av magasinet Lux & Lumen fokus på miljø, bærekraft og EPD

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysnings løsninger for det globale markedet. Det siste nummer av Glamox sitt magasin Lux & Lumen, som distribueres world wide, er dedikert til miljø og bærekraft generelt og EPD spesielt. Mye interessant å lese fra en ledende global aktør innen Lightning.

EPD-Norge på besøk hos EFO

EPD-Norge har vært på besøk hos EFO. Formålet var å utveksle erfaringer og tanker og ideer om fremtiden innen digital miljødokumentasjon.

Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer

Årets viktigste nyhet? ISO 22057 Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM) er ferdig.

EPD-dagen 24. mai 2022

Etter 2 års pause kunne vi endelig gjennomføre EPD-dagen med stor oppslutning, interessante og faglige innlegg. Presentasjonene kan ses her

Velkommen til EPD-dagen 24. mai 2022

Endelig, etter 2 års pause kan vi igjen invitere til en spennende og faglig EPD-Dag. Det er ingen deltakeravgift. Påmelding innen 19. mai.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR