Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

Jeg er beæret over å bli valgt til ny president/styreleder for ECO Platform, sier daglig leder for EPD-Norge

ECO Platform er en ideell organisasjon med kontor i Brussel. Foreningens hovedmål er å fremme og bidra til en bærekraftig utvikling, herunder lavkarbonøkonomi og ressurseffektivitet i bygg- og anleggssektoren, ved å koordinere utvikling og levering av troverdige og vitenskapelig korrekte data fra produkter.

Start-Up bruker EPD-Norge Digi

Det NTNU baserte start-up selskapet, Reduzer, har samarbeidsavtale med EPD-Norge om tilgang og bruk av digitale EPDer via EPD-Norge Digi. Dette gir Reduzer tilgang til den viktigste informasjons komponenten for å kunne tilby sine løsninger til markedet.

EPD-Norge og IGSC - Institute of Global Sustainability Certificate, Korea har undertegnet avtale og skal samarbeide

Sør Korea er geografisk langt unna, men miljødokumentasjon, også EPDer, er viktig også for Koreanske selskaper.

EPD-Norge gratulerer Ellingard Gruppen med første EPD, generert av EPD verktøy

Ellingard Gruppen ble opprettet allerede i 1905 med steinhuggervirksomhet. Selskapet har lange tradisjoner innen områdene mur og naturstein.

EPD-Norge gratulerer Amiblu med utvikling og godkjennelse av EPD genererings verktøy

Amiblu er et selskap som har som mål å utvikle og levere GRP-rør og tilbehør i verdensklasse, for å løse på en bærekraftig måte verdens utfordringer for vann og avløp.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR