Choose language:

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 2400 EPDer fra over 300 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

ISO 22057 - Verdens første EPD er klar!!!!!

Verdens første ISO 22057 EPD, ferdig godkjent og verifisert er publisert av EPD-Norge. NS-EN ISO 22057, en CEN-standard fra Den Europeiske Standardiseringsorganisasjon, er standarden som muliggjør en standardisert maskinlesbar kommunikasjon av EPD/ Miljødata for byggevarer gjennom hele verdikjeden.

Bærekraft og Digitalisering - fra Følelser til Fakta

Dette er tittelen på konferansen som NTNU og samarbeidspartnere arrangerer i Oslo 9. mai. Dette er både interessant, lærerikt og veldig relevant. EPD-Norge deltar og bidrar, blir du også med? Se program og link for påmelding.

Benvenuto! En unik mulighet – EPD konferanse i Roma!

EPD-Italia, EPD-Norge og LCA.no samarbeider om konferanse i Roma. Tema er "Powerful Automated, Digital and Verified Solutions for Sustainable Roads and Highways".

Store sprik i EPDer skriver NemiTek

Med store sprik menes at det er for tradisjonelle byggevarer et godt utviklet EPD markedet, mens for andre sektorer som for elektriske/tekniske installasjoner er i startfasen i utvikling og bruk av EPDer i Norge.

Justering i NPCR 030 Part B for ventilation components

EPD-Norge har etter innspill fra interessenter i VVS- og energiteknikk-næringen gjort en justering i NPCR 030 Part B for ventilation components. EPD kan nå deklareres med kilo som deklarert enhet.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR