Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1500 EPDer fra over 220 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

Velkommen til EPD-dagen 24. mai 2022 - se program her og trykk her for påmeldingsskjema - Det er ingen deltakeravgift og siste frist for påmelding er 19. mai.

 

EPD-dagen 24. mai 2022

Etter 2 års pause kunne vi endelig gjennomføre EPD-dagen med stor oppslutning, interessante og faglige innlegg. Presentasjonene kan ses her

Velkommen til EPD-dagen 24. mai 2022

Endelig, etter 2 års pause kan vi igjen invitere til en spennende og faglig EPD-Dag. Det er ingen deltakeravgift. Påmelding innen 19. mai.

Statens Vegvesen, en ledestjerne i bruk av EPDer

Statens Vegvesen bruker EPDer som et kraftig verktøy for å nå ambisiøse miljømål.

Siste nummer av magasinet Våre Veger har en rekke artikler om EPD

Våre Veger har publisert nytt magasin og EPDer er godt dekket.

LCA.no er et norsk selskap som revolusjonerer EPD utvikling

Vekst i Fredrikstad har nettopp publisert en spennende artikkel om LCA.no.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR