Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 900 EPDer fra over 170 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

 

 

 

 

ECO Portal

Alle digitaliserte EPDer i EPD-Norge blir automatisk tilgjengelige i ECO-Platform sin ECO Portal side.

Arbeide hos EPD-Norge?

EPD-Norge opplever stor vekst og søker engasjert medarbeider

Årets første EPD kom 1 januar 2021.01.04

Det nye året starter som det gamle ble avsluttet. Årets første EPD kom allerede til EPD-Norge den 1. januar.

God jul og godt nytt år

EPD-Norge ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

EPD Webinar med Mjøs regionen

I samarbeid med Hamar Kommune har EPD-Norge organisert og gjennomført Webinar med hovedfokus på "EPD som miljødokumentasjon i offentlige anskaffelser".

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)