Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 1100 EPDer fra over 190 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her 

God sommer!

Vi ønsker alle en riktig god sommer! Vi er tilgjengelige for EPD relaterte tjenester som publisering av EPDer og besvarelse av spørsmål.

Ny rekord, 1500 publiserte EPDer!!!!

EPD-Norge har publisert 1500 EPDer. Dette representerer en fantastisk vekst i antall nye publiserte EPDer hvert år de siste 5 årene.

EFO – Elektroforeningen og EPD-Norge inngår avtale om digitale EPDer

EFO har via API tilgang til alle relevante digitale EPDer i EPD-Norge Digi. Nå er også EPDer tilgjengelige via EFO Databasen. Se vedlagte link for mer informasjon.

EPD ble utslagsgivende ved asfalt anbud

EPD-Norge ble kontaktet i forbindelse med et anbud hvor innholdet, i dette tilfelle CO2 nivået, ble avgjørende for hvem som vant anbudet.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)