Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 24. april 2019 - for påmelding trykk her. Agenda kan ses her, det tas forbehold om endringer. 

 

 

EPD-Norge Digi has been launched

EPD-Norge has published EPDs in a digital format. Information on this and digital EPDs can be found on the tab EPD-Norge Digi. https://digi.epd-norge.no/ Digitization of EPDs is an ongoing process and there will be continuously new digital EPDs available. The goal is that EPD-Norge wants all published EPDs in the future also to be available in digital format.

EPD-Norge Digi er lansert

EPD-Norge har lansert EPDer i digitalt format. Informasjon om dette og digitale EPDer finnes under fanen EPD-Norge Digi. https://digi.epd-norge.no/ Digitalisering av EPDer er en pågående prosess og det vil fortløpende bli nye digitale EPDer tilgjengelig. Målsetningen er at EPD-Norge ønsker at alle publiserte EPDer i fremtiden også er tilgjengelig i digitalt format.
'

EPD-Norge deltar og holder presentasjon

I samarbeide med Miljøforum Fyn og EPD Danmark arrangerer Green Building Council Denmark en konferanse den 26. mars 2019, hvor EPD-Norge deltar og holder presentasjon.

EPD-Norge er i full gang med digitalisering av EPDer

I vinterferie uken vil 4 studenter arbeide for EPD-Norge og registrere/digitalisere allerede publiserte EPDer. I første fase er det EPDer som er utviklet uten bruk av EPD verktøy som blir digitalisert. Oliver Kusche, ekspert på digitale EPDer, fasiliteterer og har opplæring i bruk av det digitale verktøy. EPD-Norge vil oppdatere og informere fortløpende.

Ny brosjyre om EPD

Interaktiv brosjyre om EPD er nå tilgjengelig som vi oppfordrer alle til å lese og bruke. Brosjyren er også tilgjengelig i trykt format.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)