Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 600 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her 
 

For interaktiv brosjyre om EPD trykk her   

22. april 2020 arrangeres årsmøte i EPD-Norge - for påmelding trykk her

 

 

 

Årets første EPDer mottatt

Det tok ikke mange timene i 2020 før de første EPDene ble registrert og publisert. Det er en lovende start for året og dersom denne trenden fra 2019 fortsetter i samme tempo er det muligheter for at EPD nr 1000 kommer i slutten av året.

DIFI organiserer innspill konferanser til handlingsplan for "Grønne og innovative offentlige anskaffelser"

Første konferanse ble avholdt i Oslo og åpnet av Klima og miljø-minister Ola Elvestuen. Det kom frem mye interessant og en rekke gode forslag fra de mange innleggene. Det var imidlertid et virkemiddel som ble nevnt flere ganger. Nettopp, EPD. Bruk EPD som et krav og eller kriterium, der det er mulig, for offentlige anskaffelser ble flittig foreslått som et viktig innspill til DIFI og konferansen. Dette lover bra for fremtiden.

Det er stor pågang og etterspørsel etter PCR

EPD-Norge i samarbeid med nøkkelpersoner innen sine respektive områder utvikler p.t. en rekke nye PCR. Det er PCR for Crushed Stones and Stone Products, PCR for Cable Pipes, PCR for Electrical Cables and Wires og PCR for PV – PhotoVoltaic. Disse PCRene vil fortløpende bli godkjent og publisert av EPD-Norge.
'

EPD-Norge Digi introduserer Excel

En ny funksjonalitet for EPD-Norge Digi er implementert. Det er nå mulig å eksportere digitale EPDer direkte til Excel. Alle digitale EPDer kan nå leses, eksporteres i XML format eller eksporteres direkte til Excel.
'

Teknisk Komité i EPD-Norge møtes hos Sintef Byggforsk i Trondheim

Teknisk Komité møtes regelmessig, både fysiske møter og web møter, og denne gangen ble møtet gjennomført i Trondheim. Viktige temaer denne gang er revidert EN15804 og hvordan denne skal implementeres og hvilke konsekvenser dette har for EPD eiere, EPD utviklere og verifikatorer.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)