Er det obligatorisk å benytte EPD-malen fra EPD-Norge?

Det er 3 sider i EPD-malen som er obligatorisk å bruke: Første og andre side, samt siste side. For de øvrige sidene er malen et godt utgangspunkt, men det er ikke et krav til at den skal brukes.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)