Hvordan skal man regne vannforbruk (net water use) i en EPD?

Vannforbruk (net water use, water consumption) er en indikator som beskriver hvor mye vann som forbrukes. Her er det sentralt å vite at vannforbruk ikke er en miljøpåvirkningskategori, men en del av livsløpregnskapet/livsløpsinventaret. Indikatoren beskriver hvor mye vann som forbrukes, ikke hvor mye vann som brukes. En definisjon som kan være nyttig for å forstå forskjellen, er denne:

The distinction between water consumption and water use is essential. While the water use covers nearly the whole off-stream water input and all types of water utilisation (e.g. cooling, irrigation etc.), the water consumption describes only the amount of water that is lost to a watershed as a result of the off-stream activities considered. Water consumption is sometimes also called “net water use” or “net water withdrawal”. (Flury et al 2012)

Vannforbruk inkluderer altså ikke vann som slippes ut igjen til samme vannskille, for eksempel i vannkraftverk eller kjølevann.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)