Choose language:

Søk

EPD-Norge øker ikke prisene for 2024

EPD-Norge økte ikke prisene i 2022 og 2023 og vi har besluttet ikke å øke prisene 2024.

På tross av vedvarende høy inflasjon og en konsumprisindeks på over 5% de siste 12 måneder, har EPD-Norge besluttet at prisene forblir uforandret i 2024. Til orientering økte EPD-Norge ikke prisene hverken i 2022 og 2023 . Vi ønsker å bidra til at terskelen for å utvikle og benytte EPDer er så lav som mulig. Dette bidrar til stabile lave priser slik at eksisterende EPD-eiere skal kunne publisere flere EPDer i 2024, samt at kostnaden for nye EPD-eiere er så lav som mulig.

Stort fokus på digitalisering og automatisering, gjennom hele verdikjeden og på EPD-Norge sine interne prosesser de siste årene er også en meget viktig for å holde de faste kostnadene lave og for å kunne redusere de variable vekst/volum kostnader per transaksjon. Dette arbeidet gir nå tydelige positive resultater og medvirker sterkt til at priser kan holdes uforandret. EPD-Norge sine betingelser er sannsynligvis de rimeligste blant alle EPD Program Operatører i Europa. Men det stopper ikke her, EPD-Norge er dedikert til å forsterke videre digitalisering og optimalisere automatisering ytterligere i 2024 og de neste årene.

https://www.epd-norge.no/nyhetsarkiv/epd-norge-oker-ikke-prisene-for-2023

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR