Choose language:

Søk

EPD-Norge viderefører støtteordning for utvikling av EPD-verktøy

EPD-Norge innførte i 2023 en økonomisk støtteordning for virksomheter som ville utvikle EPD-verktøy. Det har vært en stor suksess som videreføres i 2024.

Et EPD-verktøy er en software generator som forenkler og automatiserer utvikling av EPDer på en kostnad og tidseffektiv måte. Formålet med støtteordningen er i hovedsak for å utløse og bidra til beslutning  om utvikling av EPD-verktøy og derav aktivt bidra til at det blir utviklet flere EPDer i nye og eller eksisterende sektorer.  

EPD-Norge kan finansiere opptil 50% av kostnadene for utvikling av EPD-verktøy og inntil Nok 200.000,-

Det er utviklet kriterier for EPD-Norge sin støtteordning. Komplett liste over kriterier og søknadsprosess finnes i linken under:

Kriterier for støtte til EPD-verktøy

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR