Choose language:

Søk

Falske EPDer, er det et problem?

EPD-Norge har blitt oppmerksom på at det er falske EPDer som distribueres i markedet. Dette er blitt kjent via andre EPD Program Operatører og via varsling direkte til oss.

Er dette et stort problem? Ja, selv om antall falske EPDer, etter vårt syn ikke er stort, er det noe vi må være oppmerksom på og ta alvorlig.

EPD-Norge vil alltid ta action  dersom vi mottar melding om mulig falsk/e EPDer. Dersom det viser seg at det er korrekt vil vi umiddelbart ta kontakt med advokat og deretter konfrontere den som har lagd og/eller distribuert falske EPDer.

Det er forskjellige mulige reaksjoner, fra å kreve at de falske EPDer blir destruert til anmeldelse for forfalskinger.  

Dersom man er i tvil om EPD er ekte eller ikke, kan man foreta en enkel sjekk:

  • Er EPD publisert av en EPD Program Operatør, helst en EPD Program Operatør som er tilknyttet ECO Platform.
  • Er EPD ihht til ISO 15025 og for byggevarer, ihht EN15804
  • Er EPD 3 parts verifisert?
  • Er EPD gyldig?
  • Er EPD tilgjengelig på EPD Program Operatør webside/register?

 

Er du fortsatt i tvil om det er en gyldig og / eller falsk EPD, kontakt EPD-Norge og vi vil bistå.

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR