Choose language:

Søk

ISO 22057 - Verdens første EPD er klar!!!!!

Verdens første ISO 22057 EPD, ferdig godkjent og verifisert er publisert av EPD-Norge. NS-EN ISO 22057, en CEN-standard fra Den Europeiske Standardiseringsorganisasjon, er standarden som muliggjør en standardisert maskinlesbar kommunikasjon av EPD/ Miljødata for byggevarer gjennom hele verdikjeden.

Les hele pressemeldingen her

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR