Velg språk

Søk

Jeg er beæret over å bli valgt til ny president/styreleder for ECO Platform, sier daglig leder for EPD-Norge

ECO Platform er en ideell organisasjon med kontor i Brussel. Foreningens hovedmål er å fremme og bidra til en bærekraftig utvikling, herunder lavkarbonøkonomi og ressurseffektivitet i bygg- og anleggssektoren, ved å koordinere utvikling og levering av troverdige og vitenskapelig korrekte data fra produkter.

ECO Platform er en ideell organisasjon med kontor i Brussel. Foreningens hovedmål er å fremme og bidra til en bærekraftig utvikling, herunder lavkarbonøkonomi og ressurseffektivitet i bygg- og anleggssektoren, ved å koordinere utvikling og levering av troverdige og vitenskapelig korrekte data fra produkter.

ECO Platform har som hovedformål å videreutvikle og harmonisere  livsløpsvurderinger (LCA) for bygninger og infrastrukturprosjekter ved å levere pålitelige produktdata på en rimelig og effektiv måte.

https://www.eco-platform.org/home.html

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR