Velg språk

Søk

'

Mutual Recognition avtale med EPD Italia er signert

Mutual Recognition avtalen betyr at alle EPDer som er godkjent og publisert av EPD-Norge på en enkel måte publiseres av EPD Italia og vica versa.

Dette gjelder i hovedsak EPDer i henhold til EN 15804 men også andre EPDer, for eksempel møbler, kan benytte denne avtalen for på en enkel og effektiv måte markedsføre og dokumentere.

EPD-Norge har fra før av tilsvarende avtaler med IBU – Tyskland og The International EPD System – Sverige.

Avtalen med EPD Italia er en fortsettelse av den internasjonale strategien EPD-Norge har for å gi en enda bedre tjeneste for EPD eiere.

EPD-Norge evaluerer til enhver tid flere internasjonale samarbeidspartnere og vi tar imot forslag til nye markeder.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)