Choose language:

Søk

Teknisk Komite i EPD-Norge i Stockholm

EPD-Norge styrker det internasjonale samarbeidet og arrangerte møte i EPD-Norge Tekniske Komite i Stockholm sammen med IVL.

Begge organisasjoner har mange likhetstrekk, har mange av de samme utfordringer og samarbeider om felles løsninger og felles ståsted i den litt større Europeiske sammenheng.

Foto IVL: Fra venstre Christofer Skaar, Ellen Soldal, Håkon Hauan, Børge Hegggen Johansen, Martin Erlandsson og Michael Jenssen

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR