Choose language:

Søk

Veidekke har utviklet og publisert 9 asfalt EPDer

Veidekke har utviklet EPDer som dekker alle hovedtyper av asfalt som produseres og benyttes. Dette er veldig gode nyheter for alle brukere av miljødokumentasjon i vei og anleggsbransjen. Veidekke kan også med utgangspunkt i disse 9 publiserte EPDer lage et nesten uendelig antall prosjekt EPDer.

Prosjekt EPDer blir mer og mer etterspurt og brukt. Det er viktig at en prosjekt EPD henviser til en referanse EPD, dvs. en publisert EPD hvor produsenten er EPD eier.

EPDene vil i løpet av kort tid også bli tilgjengelig i digitalt format via EPD-Norge Digi. De digitale EPDene kan enkelt lastes ned og importeres til andre systemer.

Dette er for eksempel relevant ifm LCA og CO2 beregninger for et prosjekt og/eller for input til innkjøpssystemer hvor miljødokumentasjoner en integrert del av beslutningsgrunnlaget.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR