Velg språk

Søk

Verdens premiere på automatisering av EPDer

LCA.no ved Trond Edvardsen og Ole K. Iversen viste "live" for første gang automatisk arbeidsflyt mellom EPD genereringsverktøy og EPD operatør.

Automatisering av arbeidsflyten gir mulighet til å sende EPD og tilhørende dokumenter automatisk og direkte til EPD-Operatør for endelig godkjennelse og publisering.

Dette vil medføre både tidsbesparelse og redusere eventuelle feil.

Automatisering danner også grunnlaget for videre digitalisering av EPDer, slik at EPDene blir tilgjengelig i et maskinbart lesbart format.

 

EPD-Norge forventer at første versjon av automatisering og digitaliserings-løsningene blir ferdigstilt i løpet av Q3-2018. 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)