Velg språk

Søk

Vurderer du å endre din EPD til å være i samsvar med EN 15804 A2

EPD-Norge vil kostnadsfritt bytte eksisterende registrerte EPDer som er utviklet i henhold til EN15804 A1 til EN 15804 A2. Det forutsetter at EPD-eier reviderer eksisterende EPD, at EPDen er verifisert og at EPD eier dekker eventuelle kostnader for dette.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR