Velg språk

Søk

PCR for isolasjon er godkjent og publisert

NPCR 012 Part B for Thermal insulation products har vært til revisjon og er nå godkjent av Teknisk komitè i EPD-Norge.

Ta kontakt med EPD-Norge dersom du ønsker å motta PCR'en

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)