Søk

'

Først i verden med asfalt–EPD skriver Byggeindustrien i sitt siste nummer

Prosjektet, initiert av EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, sammen med medlemsbedrifter i
'

EPD-Norge er aktiv deltaker i et Europeisk prosjekt; InData – International open Data-Network for Sustainable Building.

Formålet er å etablere en felles og åpen data struktur for EPDèr, slik at EPD informasjon skal kunne overføres elektronisk mellom EPD operatører og til andre brukere av EPD.
'

Vel gennomført kurs i bruk av EPD generator for betong

Fabeko – Norsk Fabrikk Betong Forening, sammen med Østfoldforskning og EPD-Norge, gjennomførte EPD-Generator kurs for 40 av sine medlemmer på Scandic Gardermoen den 23 August 2016. Vel gjennomført kurs, engasjerte og fornøyde deltakere og gode presentasjoner.
'

ECO Platform event 6. oktober 2016

ECO Platform inviterer til event, trykk på linken for program og påmelding
'

Sintef Byggforsk arrangerer kurs "Få økt kunnskap om byggematerialer"

Formålet er å øke kompetansen innenfor klimagassutslipp fra byggematerialer

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)