Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018 - trykk her for påmelding og program 

 

 

'

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018

Årsmøte i EPD-Norge er åpent for alle som er interessert i EPD og EPD-utvikling. Tidspunkt: kl. 12.00– 15.00 (lunsj kl. 12.00-12.30) i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo. Dersom du selv ikke kan delta på årsmøtet, kan du gjerne oppfordre en kollega, kunde eller leverandør til å delta.
'

Interessant artikkel av Martin Erlandsson i Teknisk Komité (TC) i EPD-Norge

Martin Erlandsson i Teknisk Komité (TC) i EPD-Norge har publisert en meget interessant artikkel vedrørende miljødokumentasjon i Byggindustrien.
'

Intervju med Christofer Skaar i Teknisk Ukeblad

Teknisk Ukeblad har intervjuet Christofer Skaar, leder av Teknisk Komité (TC) i EPD-Norge. En relevant artikkel som omhandler EPD.
'

NORD Universitet i Bodø har MBA program i Økologisk Økonomi

Og hva er mer naturlig enn at EPD-Norge deltar og deler erfaring med MBA studentene. EPD-Norge ble invitert til å være gjesteforeleser under studiet. En god erfaring for alle parter og mange flotte diskusjoner og ytringer.
'

Nordland Betong og EPD-Norge diskuterer fremtiden

EPD-Norge har vært i Bodø og besøkt Nordland Betong. Nyttige samtaler om miljødokumentasjon og EPDer.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)