Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

PCR'er revidert og publisert

Følgende PCR'er er nå revidert og oppdatert; NPCR 019:2018 Part B for Piping systems use in sewage and storm water systems (under gravity), NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements og NPCR 026:2018 Part B for furniture
'

Til alle brukere av EPD-verktøy

Det er nå mulig å sende inn EPD med tilhørende vedlegg automatisk fra EPD-verktøyet ved å trykke på "send" til EPD Program Operatør. For at tjenesten skal aktiveres må eier av EPD-verktøy ta kontakt med LCA.no
'

Revisjon av PCR'er pågår

PCR for henholdsvis bygningsplater, dører og vinduer, emballasje for sjømat, tre og trebaserte produkter samt stålkonstruksjoner er under revisjon. PCR'ene legges fortløpende ut til høring etterhvert som de er klare.
'

Leca kan levere prosjektspesifikke EPD'er

Leca har i samarbeid med LCA.no fått utviklet et EPD genereringsverktøy. Dette verktøyet er verifisert og godkjent av EPD-Norge og nå kan Leca raskt og enkelt produsere prosjektspesifikke EPD'er. Dette er fremtiden og EPD-Norge både støtter og heier på Leca fremover.
'

Hvilke typer EPD'er finnes og hvordan er de forskjellige?

Det er i utgangspunktet to typer EPD: EPD for et spesifikt produkt og EPD for et gjennomsnittsprodukt. Nedenfor er en kort beskrivelse av disse typene.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no
Invoice: Electronic invoice (EHF) to company number 985223114

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)