Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018 - trykk her for påmelding og program 

 

 

'

Årsmøte i EPD-Norge ble avholdt 10. april 2018

Det var stor interesse for årsmøte i EPD-Norge som ble gjennomført i Næringslivets Hus i Oslo.
'

ECO Platform – good to have it, valuable to join!

Les nyhetsbrevet fra ECO Platform - Whoever believes in the life-cycle approach to assess environmental performance of buildings, knows that EPD are needed to provide the required data from the construction products to make an assessment on building level possible and realistic. Transparency is the key word.
'

Endelig, EPD for pukk

Franzefoss Pukk har utviklet og publisert EPD hos EPD-Norge for pukk/knust stein/tilslag. Dette er veldig bra og Franzefoss Pukk møter en stor etterspørsel i markedet for EPD på dette produktområdet.
'

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast

Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Pipelife har besluttet å benytte EPDer som del av sin miljøstrategi.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)