Søk

'

ECO Platform takker Norge som foregangsland innen EPD

Øyvind Skarholt, Adm. Dir for Byggevareindustrien mottok, på vegne av alle medlemmer som har ECO EPDer, en oppmerksomhet fra ECO Platform under "Eco Platform- A successful Story som fant sted i Brussel 6 oktober.
'

EPD-Norge på besøk hos Svenheim Møbler

Svenheim er en norsk møbelprodusent som fokuserer på design, det unike og fleksible løsninger sier Jan Petter Nilsen hos Svenheim.
'

PEF – Product Environmental Footprint workshop ble arrangert hos Miljødirektøratet

EPD-Norge var tilstede da den første PEF workshop ble åpnet av avdelingsdirektør Ingvild Swensen i Klima- og miljødepartementet.
'

EPD-Norge på interessant bedriftsbesøk hos Norgips

Frank Gulliksen og Trond Even Fagerli fra Norgips gav en flott presentasjon og omvisning hos Norgips i Svelvik.
'

Først i verden med asfalt–EPD skriver Byggeindustrien i sitt siste nummer

Prosjektet, initiert av EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, sammen med medlemsbedrifter i

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)